Wat is een taakstraf?

Jongeren halen kattenkwaad uit. Dat mag. Maar soms gaan ze verder en doen ze dingen die van de wet écht niet mogen. Ze plegen dan een ‘strafbaar feit’ of ‘delict’. Een jongere die een strafbaar feit pleegt, kan hiervoor drie soorten straf krijgen: een vrijheidsstraf, een geldboete of een taakstraf.

1
00:00:00,640 --> 00:00:04,960
Jongeren die een strafbaar feit plegen,
kunnen een taakstraf krijgen.

2
00:00:04,960 --> 00:00:07,920
Hiervoor moeten zij onbetaald, nuttig werk doen…

3
00:00:07,920 --> 00:00:10,640
waarmee ze iets terugdoen voor de maatschappij.

4
00:00:10,640 --> 00:00:14,680
Ook hebben taakstraffen een opvoedkundig karakter.

5
00:00:14,680 --> 00:00:18,240
Jongeren leren omgaan met
regels en verantwoordelijkheden…

6
00:00:18,240 --> 00:00:21,120
zodat zij niet opnieuw de fout ingaan.

7
00:00:21,120 --> 00:00:26,280
De Raad voor de Kinderbescherming is
verantwoordelijk voor de uitvoering van taakstraffen.

8
00:00:26,280 --> 00:00:31,920
Wij zijn op zoek naar mensen die op hun werk 
jongeren met een taakstraf willen begeleiden.

9
00:00:31,920 --> 00:00:36,880
De jongere begint met een intakegesprek
met de coördinator taakstraffen.

10
00:00:36,880 --> 00:00:41,80
Hij kijkt vooral naar interesses en
vaardigheden van de jongere...

11
00:00:41,80 --> 00:00:43,920
waarna zij samen afspraken maken over...

12
00:00:43,920 --> 00:00:45,400
op tijd komen...

13
00:00:45,400 --> 00:00:46,360
inzet...

14
00:00:46,360 --> 00:00:48,920
en samenwerking.

15
00:00:48,920 --> 00:00:53,360
Vervolgens zoekt de coördinator taakstraffen
een passende projectplaats...

16
00:00:53,360 --> 00:00:57,600
waarna een kennismakingsgesprek
met u als taakstrafbegeleider volgt.

17
00:00:57,600 --> 00:00:59,480
Is er van beide kanten een match...

18
00:00:59,480 --> 00:01:02,240
dan gaat de jongere bij u aan de slag.

19
00:01:02,240 --> 00:01:06,200
Plaatsing is altijd op vrijwillige basis.

20
00:01:06,200 --> 00:01:10,920
U bent op dat moment zijn werkgever,
begeleider en vaste aanspreekpunt.

21
00:01:10,920 --> 00:01:13,720
U ziet toe op de juiste uitvoering
van de werkopdrachten...

22
00:01:13,720 --> 00:01:17,120
en op het nakomen van de gemaakte afspraken.

23
00:01:17,120 --> 00:01:19,520
Gaat het niet goed? Of heeft u vragen?

24
00:01:19,520 --> 00:01:23,600
Dan kunt u altijd contact opnemen
met de coördinator taakstraffen.

25
00:01:23,600 --> 00:01:28,360
De coördinator is de spin in het web en
gaat vervolgens met de jongere in gesprek.

26
00:01:28,360 --> 00:01:32,320
Wanneer de taakstraf is voltooid,
vindt er een evaluatiegesprek plaats...

27
00:01:32,320 --> 00:01:34,480
waarin u de jongere beoordeelt.

28
00:01:34,480 --> 00:01:39,720
Het beoordelingsformulier bewijst
dat de werkstraf is afgerond.

29
00:01:39,720 --> 00:01:43,840
Als taakstrafbegeleider biedt u 
jongeren een tweede kans.

30
00:01:43,840 --> 00:01:49,280
Bent u betrokken, houdt u van een uitdaging
en staat u stevig in uw schoenen?

31
00:01:49,280 --> 00:01:51,200
Bel of mail ons gerust.

32
00:01:51,200 --> 00:01:54,680
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf, een leerstraf of een combinatie daarvan. Bij een leerstraf moet de jongere een training volgen om zijn gedrag en sociale vaardigheden te verbeteren. Bij een werkstraf moet de jongere in zijn vrije tijd onbetaald werk doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om helpen in de keuken van een instelling of werken op een zorgboerderij of bij een kringloopwinkel. De rechter of officier van justitie kiest vaak voor een werkstraf. In 2019 waren 5.340 van de 6.005 taakstraffen voor jongeren werkstraffen. De rest bestond uit leerstraffen (576) en een combinatie van werk- en leerstraffen (89).

Waarom een taakstraf?

Er zijn verschillende redenen voor een taakstraf. De jongere heeft door zijn strafbare feit onrust veroorzaakt of schade aangericht. Door het uitvoeren van een taakstraf draagt de jongere bij aan het herstellen van die schade en doet hij iets terug voor de maatschappij.

Een taakstraf heeft ook een opvoedkundige waarde. Doordat de jongere de handen uit de mouwen moet steken, beseft hij dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn daden. Ook leert hij zelfdiscipline aan, door op tijd op te moeten staan en opdrachten van een meerdere uit te voeren. Bovendien doet de jongere werkervaring op. Hij komt in aanraking met organisaties en mensen die een positieve invloed op hem kunnen hebben, bijvoorbeeld doordat hij complimenten over zijn werk krijgt.

Welke jongeren krijgen een taakstraf?

De jongens en meisjes die een taakstraf krijgen kunnen sterk verschillen in leeftijd, opleidingsniveau en eerdere ervaring met justitie. Het kan gaan om kinderen tussen de 12 en 14, pubers tussen de 15 en 17 of zelfs om jongvolwassenen tussen de 18 en 23 als de zaak nog onder het jeugdrecht valt. Daarnaast kan het gaan om middelbare scholieren of studenten, om jongeren met een licht verstandelijke beperking of juist met een hoog denkniveau. Sommige jongeren hebben voor het eerst een strafbaar feit gepleegd terwijl anderen al vaker met justitie in aanraking zijn gekomen. 

Hoe lang duurt een taakstraf?

De lengte van een taakstraf kan verschillen. Meestal duurt een taakstraf tussen de 20 en 120 uur. Het maximum is 240 uur. Hoe lang de taakstraf precies duurt hangt af van de ernst van het strafbare feit dat de jongere gepleegd heeft. De officier van justitie of de rechter bepaalt de duur van de taakstraf.

Jongeren voeren hun taakstraf vaak uit in de vakantie, het weekend of na schooltijd. Hierdoor duurt het soms maanden voordat ze klaar zijn met hun taakstraf.