Animatie taakstraffen

1
00:00:00,640 --> 00:00:04,960
Jongeren die een strafbaar feit plegen,
kunnen een taakstraf krijgen.

2
00:00:04,960 --> 00:00:07,920
Hiervoor moeten zij onbetaald, nuttig werk doen…

3
00:00:07,920 --> 00:00:10,640
waarmee ze iets terugdoen voor de maatschappij.

4
00:00:10,640 --> 00:00:14,680
Ook hebben taakstraffen een opvoedkundig karakter.

5
00:00:14,680 --> 00:00:18,240
Jongeren leren omgaan met
regels en verantwoordelijkheden…

6
00:00:18,240 --> 00:00:21,120
zodat zij niet opnieuw de fout ingaan.

7
00:00:21,120 --> 00:00:26,280
De Raad voor de Kinderbescherming is
verantwoordelijk voor de uitvoering van taakstraffen.

8
00:00:26,280 --> 00:00:31,920
Wij zijn op zoek naar mensen die op hun werk 
jongeren met een taakstraf willen begeleiden.

9
00:00:31,920 --> 00:00:36,880
De jongere begint met een intakegesprek
met de coördinator taakstraffen.

10
00:00:36,880 --> 00:00:41,80
Hij kijkt vooral naar interesses en
vaardigheden van de jongere...

11
00:00:41,80 --> 00:00:43,920
waarna zij samen afspraken maken over...

12
00:00:43,920 --> 00:00:45,400
op tijd komen...

13
00:00:45,400 --> 00:00:46,360
inzet...

14
00:00:46,360 --> 00:00:48,920
en samenwerking.

15
00:00:48,920 --> 00:00:53,360
Vervolgens zoekt de coördinator taakstraffen
een passende projectplaats...

16
00:00:53,360 --> 00:00:57,600
waarna een kennismakingsgesprek
met u als taakstrafbegeleider volgt.

17
00:00:57,600 --> 00:00:59,480
Is er van beide kanten een match...

18
00:00:59,480 --> 00:01:02,240
dan gaat de jongere bij u aan de slag.

19
00:01:02,240 --> 00:01:06,200
Plaatsing is altijd op vrijwillige basis.

20
00:01:06,200 --> 00:01:10,920
U bent op dat moment zijn werkgever,
begeleider en vaste aanspreekpunt.

21
00:01:10,920 --> 00:01:13,720
U ziet toe op de juiste uitvoering
van de werkopdrachten...

22
00:01:13,720 --> 00:01:17,120
en op het nakomen van de gemaakte afspraken.

23
00:01:17,120 --> 00:01:19,520
Gaat het niet goed? Of heeft u vragen?

24
00:01:19,520 --> 00:01:23,600
Dan kunt u altijd contact opnemen
met de coördinator taakstraffen.

25
00:01:23,600 --> 00:01:28,360
De coördinator is de spin in het web en
gaat vervolgens met de jongere in gesprek.

26
00:01:28,360 --> 00:01:32,320
Wanneer de taakstraf is voltooid,
vindt er een evaluatiegesprek plaats...

27
00:01:32,320 --> 00:01:34,480
waarin u de jongere beoordeelt.

28
00:01:34,480 --> 00:01:39,720
Het beoordelingsformulier bewijst
dat de werkstraf is afgerond.

29
00:01:39,720 --> 00:01:43,840
Als taakstrafbegeleider biedt u 
jongeren een tweede kans.

30
00:01:43,840 --> 00:01:49,280
Bent u betrokken, houdt u van een uitdaging
en staat u stevig in uw schoenen?

31
00:01:49,280 --> 00:01:51,200
Bel of mail ons gerust.

32
00:01:51,200 --> 00:01:54,680
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.