Wat is de rol van werkgevers?

Werkgevers beslissen of hun organisatie een projectplaats wordt. Zij bepalen of jongeren in hun organisatie een taakstraf kunnen uitvoeren. Als een jongere welkom is binnen de organisatie, zullen er taakstrafbegeleiders beschikbaar moeten zijn om de jongere te begeleiden.

Taakstrafbegeleiding is zowel maatschappelijk als persoonlijk van belang. Het helpt te voorkomen dat jongeren opnieuw de fout in gaan. Onder meer door ze zelfinzicht te geven, nuttige competenties te laten ontwikkelen en werkervaring te bieden. De werkgever draagt met taakstrafbegeleiding dus bij aan betere toekomstkansen voor de jongere én aan een veilige samenleving.

Wat als werkgevers twijfelen?

Soms vragen werkgevers en leidinggevenden zich af of hun organisatie wel een projectplaats moet worden. Bijvoorbeeld omdat ze zich niet op hun gemak voelen bij jongeren die delicten hebben gepleegd. Of omdat ze zich afvragen of taakstrafbegeleiding niet te veel tijd kost. De RvdK neemt die twijfels graag weg. Dat kan door tijdens een persoonlijk gesprek te vertellen hoeveel tijd begeleiding echt kost en door uit te leggen in welke mate dit afhangt van het gedrag en de beperkingen van een jongere. En door met elkaar te overleggen welke jongeren het beste passen bij het werk, de taakstrafbegeleider en de organisatie. Ook vertelt de RvdK over de voordelen voor de organisatie.

Wat zijn de voordelen precies?

Het begeleiden van jongeren met een taakstraf heeft een groot maatschappelijk belang. Het helpt te voorkomen dat jongeren opnieuw de fout in gaan. Onder meer door ze zelfinzicht te geven, nuttige competenties te laten ontwikkelen en een normaal leefritme en werkervaring te bieden. Door een jongere met een taakstraf te begeleiden draagt een organisatie dus bij aan betere kansen voor de toekomst van de jongere. Ook zet de organisatie zich hierdoor in voor een veiligere samenleving.

Als de organisatie maatschappelijk wil ondernemen, dan past taakstrafbegeleiding daar goed bij. Ook bij een organisatie die zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), past taakstrafbegeleiding goed.

De projectplaats krijgt tijdelijk een helpende hand bij het dagelijks werk. De jongeren zijn meestal snel in te zetten voor werkzaamheden die weinig inwerktijd nodig hebben. Denk aan schoonmaken, opruimen en kleine klusjes die anders blijven liggen. De jongere ontvangt geen loon voor dit werk, dus zijn inzet kost de projectplaats geen geld.

Om een jongere goed te bij te staan is een taakstrafbegeleider nodig die tijdens zijn werkuren voldoende tijd heeft om de jongere te begeleiden. Naast tijd is het belangrijk dat de begeleider affiniteit heeft met jongeren, tegen een stootje kan, grenzen kan stellen en tegelijk met enthousiasme en humor de jongere tegemoet kan treden. Het kan voor een begeleider een mooie uitdaging zijn op deze manier zijn of haar sturende kwaliteiten verder te ontwikkelen.