Waar vindt de taakstraf plaats?

Nederland telt ruim duizend projectplaatsen: plekken waar jongeren hun taakstraf kunnen uitvoeren. Het gaat daarbij vooral om non-profit instellingen en semi-commerciële organisaties en bedrijven. Denk aan welzijnsorganisaties, overheidsinstellingen, stichtingen, verenigingen en partijen die voor een deel afhankelijk zijn van subsidies.

Voorbeelden van projectplaatsen

 • Kringloopwinkels
 • Voetbalverenigingen
 • Begraafplaatsen
 • Dierenasiels
 • Kinderboerderijen
 • Buurthuizen
 • Wijk- en dienstencentrum
 • Zwembaden
 • Afvalverwerkers en milieustraten
 • Ziekenhuizen
 • Instellingskeukens
 • Sociale werkplaatsen

Waar moet een projectplaats aan voldoen?

De Raad voor de Kinderbescherming stelt eisen aan de projectplaats.

 • De projectplaats heeft bij voorkeur geen winstoogmerk. Dit is vanuit de gedachte dat de jongeren die een taakstraf uitvoert geen betaalde werkplaats inneemt.
 • De projectplaats moet de privacy van de jongere beschermen. Bijvoorbeeld door de jongere aan collega’s en klanten voor te stellen als stagiair of vrijwilliger. Dit voorkomt ook dat de jongere te maken krijgt met mogelijke vooroordelen over mensen met een taakstraf.
 • De jongere mag niet te lang alleen zijn tijdens het werk. Er moet toezicht en begeleiding zijn. Tijdens de uitvoering van de taakstraf mogen jongeren niet in aanraking komen met geld, drank, drugs of medicijnen.
 • De projectplaats mag de jongere niet zomaar voor alle soorten werk inschakelen. De werksituatie moet veilig zijn en voldoen aan de Arbonormen. De jongere mag dus geen werk doen dat bijzondere- of veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.