Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de taakstraffen van Halt en die van de Raad voor de Kinderbescherming?

Bij Halt gaat het altijd om jongeren die voor het eerst een taakstraf moeten uitvoeren. Het gaat dan om straffen van maximaal 20 uur. De jongere wordt via de politie, het OM of de leerpichtambtenaar rechtstreeks naar HALT verwezen. Zij krijgen daarbij geen aantekening in het justitieel documentatieregister.

Bij de RvdK gaat het om straffen van maximaal 240 uur. En om jongeren die soms voor het eerst een taakstraf hebben, maar soms ook al eerder één of meer taakstraffen hebben gehad. Jongeren die bij de RvdK komen met hun taakstraf zijn verwezen door het OM of door de kinderrechter. Vaak is  er dan vooraf en op verzoek van het OM een onderzoek gedaan naar de leefsituatie van de jongere. In dat onderzoek adviseert de RvdK ook een passende straf. Als de RvdK onderzoek doet zijn er zorgen gesignaleerd in de leefsituatie van de jongere.

Krijg ik als (taakstrafbegeleider bij een) projectplaats te horen welk delict de jongere heeft gepleegd?

Voordat je je als organisatie inschrijft als projectplaats, heb je een gesprek met de coördinator taakstraffen van de RvdK. Je geeft daarin aan welk type jongeren je liever niet in huis haalt. Het gaat dan vooral om het soort gedrag en het soort delict dat zij gepleegd hebben. De RvdK ziet er op toe dat je geen jongeren geplaatst krijgt die je liever niet wilt. Vanwege de privacy vertelt de RvdK in principe niet welke strafbare feiten de jongeren hebben gepleegd. Maar als een jongere dat wil, mag hij dat wel zelf vertellen. Meestal gebeurt dat na enige tijd, als hij zich voldoende vertrouwd voelt op zijn werkplek. 

Krijg ik een vergoeding als taakstrafbegeleider?

Nee, je krijgt geen financiële vergoeding. Wel ontvang je in december een attentie en probeert de RvdK om de twee jaar een dag voor alle taakstrafbegeleiders te organiseren. Vaak blijken taakstrafbegeleiders het heel goed en interessant te vinden om op deze dag in een ontspannen sfeer mensen te ontmoeten die eenzelfde rol vervullen.

Is de jongere verzekerd als hij zijn werkstraf bij ons uitvoert?

Ja, iedere jongere is verzekerd tijdens de uitvoering van zijn taakstraf. De RvdK is verplicht om dit te regelen. Deze plicht staat ook in het contract dat de RvdK met elke projectplaats afsluit.

Moet ik mezelf als taakstrafbegeleider altijd beschikbaar stellen?

Nee, begeleiders mogen zelf kiezen hoe vaak, hoeveel uren en in welke periode zij een jongere willen begeleiden. De RvdK is blij met alle uren die je aanbiedt op de werkplek. De coördinator taakstraffen past de werktijden van de jongere aan in overleg met jou. Ook kun je de begeleiding in overleg overdragen aan een collega die jij geschikt vindt voor deze taak.

Mag ik een jongere na de taakstaf een baantje aanbieden?

Ja, graag zelfs! De RvdK wil jongeren motiveren over hun toekomst na te denken, hun opleiding, hun werk, hun talenten. Als zij al weten wat zij willen worden, probeert de coördinator taakstraffen hen in een relevante branche hun taakstraf te laten uitvoeren. Zij kunnen daar dan alvast een kijkje achter de schermen nemen. Als jongeren bijvoorbeeld een opleiding en loopbaan in de zorg overwegen, dan plaats de coördinator hen graag in een verzorgingshuis. Ook als zij daar in eerste instantie alleen zullen schoonmaken of afwassen.

Vertel ik collega’s of de mensen die onze werkplek bezoeken dat het om een jongere met een taakstraf gaat?

Nee, liever niet. Het is voor een jongere niet fijn om dat stempel te dragen. Het is voor hem leerzamer als hij als een medewerker wordt gezien die onderdeel uitmaakt van het team (bijvoorbeeld een stagiair of vrijwillige kracht). Zo ervaart hij het best hoe het is om ergens te werken.