Hoe krijgt je een taakstraf?

Als een jongere een strafbaar feit pleegt en wordt aangehouden, gaat hij een heel traject in.

Wat gebeurt er precies tussen die aanhouding en het moment dat de jongere zijn straf hoort? Op de website van de Raad voor de Kinderbescherming wordt dat stap voor stap uitgelegd.

Wat er gebeurt nadat de jongere een werkstraf heeft gekregen? Dat staat in dit overzicht.

Als de jongere een leerstraf krijgt, doorloopt hij deze stappen.